Lãnh tụ Cuba Fidel Castro đã để lại một di sản vô cùng to lớn và quý báu, đó là những thành quả, tiến bộ về y tế, giáo dục và phúc lợi xã hội mà nhiều quốc gia phát triển phải ngưỡng mộ.

Di san cua lanh tu Fidel Castro cho nhan dan Cuba - Anh 1

Lãnh tụ Cuba Fidel Castro đã để lại một di sản vô cùng to lớn và quý báu, đó là những thành quả, tiến bộ về y tế, giáo dục và phúc lợi xã hội mà nhiều quốc gia phát triển phải ngưỡng mộ./.