Hỏi: Tôi đang đi trên đường một chiều thì bị một xe máy khác đi ngược đường đâm vào. Xin hỏi những người vi phạm đi xe ngược chiều gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông khác sẽ bị xử phạt thế nào? Khi vi phạm họ có bị tạm giữ phương tiện không? (Trần Vũ Khải, phường 3, quận 10, TP HCM).

Trả lời: Theo quy định tại điểm đ, khoản 3, Điều 9, Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 2/4/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ (sau đây gọi tắt là Nghị định 34) thì người có hành vi vi phạm: Đi vào đường cấm, khu vực cấm; đi ngược chiều của đường một chiều, trừ trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định sẽ bị phạt tiền từ 100 nghìn đồng đến 200 nghìn đồng. Trong trường hợp đi ngược chiều của đường một chiều trong khu vực nội thành của các đô thị loại đặc biệt như: Hà Nội, TP HCM… thì người vi phạm sẽ bị phạt tiền với mức cao hơn là từ 300 nghìn đồng đến 500 nghìn đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 30 (ba mươi) ngày. Như vậy, những người điều khiển xe máy đi ngược chiều đường một chiều sẽ bị xử phạt hành chính với mức tối đa là 200 nghìn đồng trong trường hợp hành vi vi phạm không thuộc khu vực nội thành của các đô thị loại đặc biệt hoặc sẽ bị xử phạt hành chính với mức tối đa là 500 nghìn đồng trong trường hợp hành vi vi phạm thuộc khu vực nội thành của các đô thị loại đặc biệt. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe vi phạm mà gây tai nạn giao thông nhưng chưa tới mức nghiêm trọng thì bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 60 (sáu mươi) ngày hoặc gây tai nạn giao thông từ mức nghiêm trọng trở lên thì bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe không thời hạn (khoản 9, Điều 9, Nghị định 34). Theo quy định tại Điều 54 của Nghị định 34 không áp dụng hình thức tạm giữ phương tiện đối với hành vi vi phạm đi ngược chiều trên đường một chiều