Trong cuộc sống không ai dám khẳng định là mình không có đôi lúc đãng trí, quên cái này, cái nọ. Tuy nhiên, đãng trí như trường hợp của một người đàn ông Đức dưới đây thì có lẽ là thực sự hy hữu...