Hội nghị viễn thông của Liên Hợp Quốc đã quyết định để các nhà cung cấp dịch vụ di động truy cập dải tần hiện tại dành cho truyền hình, hứa hẹn việc truy cập Internet tốc độ cao di động ở khắp mọi nơi trên thế giới vào năm 2015.