[Kênh14] - Thiết bị giải trí hay ho dành tặng mấy teen thích "của lạ" nè...