Thiết bị W S1 có độ hoàn thiện cao, cấu hình khá nhưng thiết kế khá dày và camera không thực sự xuất sắc.

Hoàng Thiên - Lê Phát