Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi các bộ ngành, cơ quan trung ương và doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trên địa bàn Hà Nội về việc xử lý việc di dời hộ gia đình, cá nhân trong khuôn viên các cơ quan, đơn vị này (nhưng không đủ điều kiện chuyển giao về thành phố Hà Nội quản lý theo quy định).

Di doi nha o trong khuon vien bo nganh, DN nha nuoc - Anh 1

Theo đó, các bộ, ngành, cơ quan, DNNN phối hợp với địa phương thành lập hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, xác định chi phí hỗ trợ theo quy định.

Với các DNNN, thực hiện di dời và hỗ trợ các hộ gia đình, cá nhân theo phương án đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, gửi kết quả về Bộ Tài chính trước ngày 31/12/2016 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng.

Lê Hữu Việt