VOV.VN - Sáng 27/8, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo Khoa học với chủ đề: “45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Hội thảo có sự tham gia của nhiều nhà khoa học, nghiên cứu lịch sử với hơn 50 bài tham luận về nội dung của bản Di chúc. Những bài viết thể hiện nhiều mức độ nghiên cứu khác nhau và khẳng định những giá trị của di sản Người để lại, đánh giá thành tựu và bài học kinh nghiệm qua 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đây là dịp để nhận thức sâu sắc hơn nữa tầm vóc lịch sử và giá trị to lớn những nội dung trong bản Di chúc của Người đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Đồng thời, cũng là dịp để đánh giá lại những kết quả qua chặng đường 45 năm thực hiện Di chúc, nhằm tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa những căn dặn của Người đối với Đảng và nhân dân ta.

Các đại biểu tham dự Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, GS. TS Tạ Ngọc Tấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết: “Theo thời gian, Di chúc thiêng liêng của Người luôn trở thành nguồn động viên, cổ vũ hết sức to lớn, là sự chỉ dẫn quan trọng để quân và dân ta tiến lên giành những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội và vạch ra phương hướng phát triển cho cách mạng Việt Nam trong các giai đoạn tiếp theo”.

“Những điều căn dặn và mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện trong bản Di chúc vô cùng giản dị, nhưng rất đỗi thiêng liêng và thấm đẫm tinh thần nhân văn cao cả. Chính vì vậy, bản Di chúc của Người đã trở thành tác phẩm bất hủ, còn chính Người trở thành nhà tư tưởng lớn của thời đại”, GS. TS Tạ Ngọc Tấn nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, các ý kiến tham luận ở Hội thảo cũng đề cập đến các nội dung chủ yếu qua bản Di chúc như: Xây dựng Đảng cầm quyền trong sạch, vững mạnh; Thực hiện chính sách xã hội, phát triển kinh tế, văn hóa, phát huy nguồn lực con người, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân; Chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; Kiên định mục tiêu đi lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện công cuộc Đổi mới; Tăng cường đoàn kết quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, góp phần thúc đẩy sự nghiệp cách mạng thế giới./.