Phần lớn người đến đây là nam thanh nữ tú đã khá “cứng” tuổi, chờ mãi mà tình yêu chưa đến. Ai nấy đều sắm đồ lễ dù đây là thời điểm các hàng lễ lạt quanh chùa tranh thủ “chặt chém”.