Sau khi clip quán bún chửi chị Thảo, Hà Nội được phát trên kênh truyền hình nổi tiếng CNN, dân tình thi nhau bình luận không ngớt cho đến tận hôm nay. Quán của chị cũng không vì thế mà ít đi hay nhiều hơn, vẫn đông nghịt như xưa và bà chủ thì vẫn chan chát chói tai. Suy cho cùng, chất lượng món ăn hay phong cách phục vụ cái nào quan trọng hơn cái nào đều do chính khách hàng quyết định.