(NDHMoney) CTCP Dược phẩm Hà Tây (mã DHT - HNX) vừa thông báo kết quả kinh doanh quý 1 năm 2013 với lợi nhuận sau thuế đạt 3,11 tỷ đồng, tăng 36,18% so với cùng kỳ năm 2012.

Trong quý 1, doanh thu thuần của công ty đạt 167,8 tỷ đồng, tăng 7,88% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán tăng nhanh nên lãi gộp giảm gần 11% còn gần 21 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi các khoản chi phí, lợi nhuận trước thuế của công ty đạt 4,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 3,1 tỷ đồng - tăng 36,18% so với cùng kỳ năm 2012. Trong quý 1/2012, doanh thu thuần của công ty đạt 155,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 2,28 tỷ đồng.

Trong một tháng qua, giá cổ phiếu DHT dao động trong biên độ 20.200 – 22.400 đồng/cp, khối lượng giao dịch bình quân là 2.126 đơn vị, giá trị giao dịch bình quân là 44,8 triệu đồng/phiên.