Riêng về lĩnh vực logistic, DHL Global Forwarding đã có nhiều khách hàng lớn từ các doanh nghiệp quốc tế có cơ sở sản xuất tại Việt Nam với các mặt hàng may mặc, gia dụng, ô tô, điện tử.

Giám đốc điều hành khu vực Đông Nam Á của Công ty giao nhận DHL, ông Sam Ang cho biết, Công ty vừa khai trương văn phòng mới tại Hà Nội và coi đây là trạm trung chuyển quan trọng kết nối Trung Quốc và Đông Nam Á với Việt Nam.

Vừa qua, DHL Việt Nam đã đạt được tốc độ tăng trưởng cao nhất trong khu vực và chúng tôi có kế hoạch tiếp tục mở rộng nhiều văn phòng mới vào đầu năm 2012, ông Sam Ang nói.

Hiện nay, Công ty đã có tới 1.450 m2 diện tích văn phòng tại VN.

Với tốc độ tăng trưởng GDP của VN dự kiến đạt 6,5% trong năm 2012, chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư vào thị trường hấp dẫn và ổn định này, ông Sam Ang khẳng định.

N.Anh