Chiều 07/07, CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC (HOSE: CMG) đã họp ĐHĐCĐ thường niên 2014 để thông qua kế hoạch lãi gấp 3.6 lần so với kết quả đạt được trong năm trước.

Theo đó, mặc dù đưa ra kế hoạch doanh thu hợp nhất chỉ tăng 1%, đạt mức 2,881 tỷ đồng nhưng lợi nhuận trước thuế năm 2014 của CMG đưa ra ở mức 118.32 tỷ đồng, gấp 3.6 lần so với kết quả năm 2013 (32.45 tỷ đồng).

Theo HĐQT CMG, nguồn thu chính trong năm 2014 sẽ đến từ dịch vụ tích hợp (CMC SI) và dịch vụ viễn thông, với dự kiến lần lượt sẽ mang về hơn 43 và 51 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Về chiến lược cụ thể trong dịch vụ tích hợp, ngoài thị trường truyền thống, CMG sẽ đẩy mạnh kinh doanh thị trường doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như các tổ chức có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Ở phía Nam, tập trung phát triển thị trường doanh nghiệp và tài chính...

Đối với lĩnh vực viễn thông, CMG đang hợp tác với đối tác chiến lược VTVCab đế hướng tới mục tiêu 100 ngàn thuê bao Internet qua truyền hình cáp. Tối ưu vùng phủ và chính sách giá để đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất, đặt mục tiêu 21,000 thuê bao Internet quang tốc độ cao (FTTx)...

Trong lĩnh vực phân phối và lắp ráp, do thua lỗ nặng trong năm trước, CMG sẽ thực hiện tái cấu trúc.

Ngoài ra, lĩnh vực phần mềm (dịch vụ kế toán, mô hình điện toán đám mây...) cũng được kỳ vọng sẽ mang lại 18.5 tỷ đồng lãi trước thuế cho CMG năm 2014.

CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC (HOSE: CMG) đã họp ĐHĐCĐ thường niên 2014 vào chiều 07/07 tại Hà Nội.

Chia sẻ tại Đại hội, đại diện của CMG cho biết kết thúc quý 1 (01/04-30/06/2014) công ty chỉ đạt lợi nhuận hơn 9 tỷ đồng vì đây là thường là quý có kết quả thấp nhất hàng năm. Sang quý 2, CMG dự kiến lãi 30 tỷ đồng và quý 3 lãi 40 tỷ đồng.

Riêng đối với vấn đề trích lập dự phòng tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại CMC, HĐQT CMG cho biết sẽ xem xét theo tình hình thực tế. Sau 5 tháng đầu năm 2014, công ty này đã cho thấy hoạt động hiệu quả, do đó CMG cũng sẽ không thoái vốn khỏi công ty này trong năm nay.

Năm 2013: Lỗ nặng trong phân phối và lắp ráp

Năm 2013, tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt hơn 3 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 8% so với năm trước và hoàn thành 99% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 32.4 tỷ, tăng gấp hơn 2 lần so với năm 2013, tuy nhiên chỉ mới bằng 50% kế hoạch năm.

Trong 4 lĩnh vực hoạt động chính của CMC thì có 3 lĩnh vực có tỷ lệ hoàn thành kế hoạch cao là tích hợp, viễn thông và phần mềm. Tuy nhiên các lĩnh vực này chỉ đóng góp nhỏ trong cơ cấu lợi nhuận của CMG, trong khi đó lĩnh vực phân phối và lắp ráp chiếm tỷ trọng lớn lại lỗ gần 41 tỷ đồng. Đây là nguyên nhân kiến năm 2013 CMG chỉ thực hiên 50% kế hoạch lãi đề ra.

Cũng trong BCTC kiểm toán năm 2013 của CMG, kiểm toán viên đã có lưu ý về việc công ty không trích lập dự phòng tại công ty con là Công ty TNHH Sản Xuất và Thương mại CMC mặc dù giá trị vốn chủ sở hữu tại công ty này thấp hơn giá gốc đầu tư ban đầu do Công ty vẫn đặt mục tiêu kinh doanh có lợi nhuận để thu hồi giá trị đầu tư. Nếu Công ty trích đủ dự phòng của khoản đầu tư này thì lãi lũy kế đến thời điểm 31/03/2013 sẽ giảm đi 40.46 tỷ đồng và lợi nhuận của năm tài chính từ 01/04/2013 đến 31/03/2014 sẽ giảm đi 34.02 tỷ đồng.

Giải trình lưu ý này, như đã nói ở trên, CMG cho biết việc chưa tiến hành trích lập khoản dự phòng này là do công ty con đang trong quá trình tái cấu trúc. Kết quả kinh doanh các tháng đầu năm 2014 đã khả quan hơn, Công ty đã hoạt động có lợi nhuận và dự kiến sẽ có kết quả tốt vào năm nay và các năm tới. Lợi nhuận này sẽ bù đắp phần tổn thất của các năm trước.

Chương trình ESOP năm 2010: Đã phát hành... 0 cp

Đại hội lần này cũng thông qua báo cáo kết quả của chương trình phát hànhquyền chọn mua cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên (ESOP) đã được ĐHĐCĐ thường niên 2010 thông qua. Theo đó, 3.1 triệu cp dành cho cán bộ nhân viên cốt cán của Tập đoàn bao gồm lãnh đạo công ty, cán bộ quản lý và các chuyên gia bậc cao có mục tiêu công tác cá nhân cho năm 2010, 2011, 2012 vẫn chưa thực hiện được.

Nguyên nhân theo CMG là do sự sụt giảm của thị trường chứng khoán Việt Nam trong suốt giai đoạn này bên cạnh kết quả kinh doanh CMG không đạt kỳ vọng với sự thua lỗ của năm 2011 và chỉ bằng 27% kế hoạch lợi nhuận của năm 2012... Giá giao dịch cổ phiếu CMG xuống dưới mệnh giá, thấp hơn nhiều so với giá thực hiện quyền chọn theo chương trình ESOP công bố vào năm 2010 (17,200 đồng/cp).

Cổ đông CMG đã thống nhất thông qua việc toàn bộ số cổ phần dự kiến phát hành và niêm yết để tài trợ cho chương trình ESOP 2010 là 3.1 triệu cp vẫn thuộc số cổ phần được quyền chào bán của công ty. Tổng số cổ phần được quyền chào bán hiện nay là 7.76 triệu cổ phần. Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án phát hành cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán nêu trên, giá phát hành, thời điểm phát hành, đối tượng phát hành và các vấn đề liên quan đến việc phát hành số cổ phần này.

Tri Nhân