Sáng ngày 18/10, ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 của CTCP Vận tải biển Sài Gòn (UPCoM: SGS) đã thông qua việc đồng ý cho cổ đông Erria A/S chuyển nhượng toàn bộ 34,42% vốn đang nắm giữ tại SGS cho đối tác mới theo phương thức thỏa thuận, không phải chào bán công khai.

DHDCD bat thuong SGS: Erria A/S se ban thoa thuan toan bo 34,42% von - Anh 1

ĐHĐCĐ bất thường 2016 của SGS diễn ra sáng ngày 18/10 tại TP.HCM với sự tham dự của 88,59% tổng số cp có quyền biểu quyết.

Ông Trần Quốc Toản – Chủ tịch HĐQT SGS cho biết, việc Đại hội biểu quyết đồng ý cho nhóm cổ đông Erria chuyển nhượng thỏa thuận toàn bộ 34,42% vốn (nắm giữ trực tiếp bởi Erria A/S và gián tiếp thông qua Công ty TNHH Erria Á Châu) cũng là một trong những động thái tốt đối với Công ty. Nếu nhóm cổ đông này thực hiện chào bán công khai thì các cổ đông mới nhận chuyển nhượng sẽ rất tản mác và không tạo nguồn lực chính cho Công ty.

Bên cạnh đó, “việc chào bán công khai với quy trình phức tạp, không chắc chắn có thể chuyển nhượng được hết số cổ phần này cho cổ đông hoặc đối tác là các cá nhân/tổ chức nên chuyển nhượng thông qua phương án thỏa thuận là phù hợp” – ông Toản nói.

Trao đổi bên lề Đại hội, ông Lê Anh Tuấn – Đại diện của nhóm cổ đông Erria A/S và Erria Á Châu cho biết, đối tác nhận chuyển nhượng hiện chưa thể tiết lộ nhưng chắc chắn hoạt động của đối tác này sẽ liên quan đến lĩnh vực logistic và có nguồn lực tốt phát triển SGS khi đầu tư vào đây. Còn nguyên nhân Erria A/S chuyển nhượng vốn là do chiến lược toàn cầu của Tập đoàn.

Được biết, tính đến tháng 4/2016, Erria A/S là cổ đông lớn sở hữu gần 4 triệu cp SGS, tương đương tỷ lệ 27,55% vốn; còn Công ty TNHH Á Châu Erria nắm giữ 6,77% vốn, tương đương 976.410 cp. Cổ đông lớn nhất của SGS là Tổng công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn (SAMCO) nắm 51% vốn (7.354.200 cp).

Cơ cấu cổ đông tính đến tháng 4/2016 của SGS

DHDCD bat thuong SGS: Erria A/S se ban thoa thuan toan bo 34,42% von - Anh 2

Ông Toản cho biết thêm, trước Đại hội, ông Henrik Normann Andersen và ông Hasse Kjaers Goard Larsen – đại diện cho nhóm cổ đông Erria đã làm đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT và đề xuất cử người của đối tác nhận chuyển nhượng vốn vào HĐQT thay thế. Tuy nhiên, phía SGS đánh giá việc này phải được ĐHĐCĐ thông qua cho phép chuyển nhượng, nên chưa đề cập đến sự thay đổi Thành viên HĐQT tại tờ trình. Do vậy, ông Henrik và Hasse phải ủy quyền cho bên đối tác đảm nhận vị trí hết nhiệm kỳ cho đến khi Đại hội lần tới thông qua.

Ngoài ra, ông Toản cũng chỉ nắm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT SGS cho đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. Khi đó, các cổ đông sẽ chọn và thông qua Chủ tịch thay thế để tiếp tục điều hành Công ty.

9 tháng đã vượt kế hoạch năm

Về hoạt động kinh doanh của Công ty, ông Toản chia sẻ, SGS trong 2 năm vừa qua đã có những chiến lược khá thay đổi, gần như chuyển mình từ lĩnh vực chuyên vận tải bằng đường tàu biển qua lĩnh vực mới là dịch vụ xung quanh mảng vận tải biển, kèm theo phát triển dịch vụ logistics, kho bãi. Việc chuyển hướng này là tốt với tình hình hiện tại của SGS; đồng thời yêu cầu thêm nhiều đối tác có thực lực cùng định hướng lâu dài, mang lại giá trị gia tăng cho cổ đông.

Kết quả sản xuất kinh doanh giai đoạn 2011-2015

DHDCD bat thuong SGS: Erria A/S se ban thoa thuan toan bo 34,42% von - Anh 3

Năm 2016, SGS đặt kế hoạch doanh thu 88,9 tỷ đồng, lãi sau thuế gần 14 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 11% và 5% so với kết quả 2015.

“9 tháng đầu năm 2016, SGS đã thực hiện vượt kế hoạch doanh thu và lãi ròng cả năm. Nếu các mục tiêu đã đề ra đều hoàn thành, có khả năng Công ty sẽ tạm ứng cổ tức vào cuối năm 2016 chứ không chờ đến năm 2017 như ĐHĐCĐ đã thông qua vào tháng 4/2016 vừa qua.” – ông Toản nói.

Được biết mức chia cổ tức cho cổ đông trong năm 2017 dự kiến với tỷ lệ từ 9-13%. Công ty cũng có kế hoạch đưa cổ phiếu lên niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán trong năm 2017 theo quy định của UBCKNN.

Dự kiến cơ cấu doanh thu và lợi nhuận giai đoạn 2016-2021

DHDCD bat thuong SGS: Erria A/S se ban thoa thuan toan bo 34,42% von - Anh 4