Đại hội đồng cổ đông TAC đã thống nhất thông qua việc bầu các thành viên mới với tỷ lệ xấp xỉ 100%.

DHCD bat thuong TAC: Ong Tran Le Nguyen va ba Nguyen Thi Hanh vao HDQT - Anh 1

Sáng nay, ngày 06/10, Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An (HOSE: TAC) đã tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.

Cuộc họp, đại hội đồng cổ đông bất thường TAC đã trình cổ đông thông qua đơn từ nhiệm của Ông Dương Anh Tuấn và Ông Trương Huỳnh Bích. Đồng thời tổ chức bầu bổ nhiệm 2 thành viên mới.

Kết quả kiểm phiếu, đại hội đồng cổ đông TAC đã thống nhất thông qua việc bầu các thành viên mới với tỷ lệ xấp xỉ 100%.

Theo đó, Ông Trần Lệ Nguyên, người đang giữ chức vụ tổng giám đốc tại Tập đoàn KIDO là một trong 2 người được bầu vào HĐQT TAC trong nhiệm kỳ mới.

Người thứ 2 được bầu vào thành viên HĐQT của TAC là Bà Nguyễn Thị Hạnh.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Xuân Liễu - Phó Tổng giám đốc tập đoàn KIDO cũng đã được bầu vào thành viên hội đồng quản trị TAC tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.