Sau 9 tháng, DHC đã hoàn thành 69,7% kế hoạch doanh thu và 77,2%% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2016

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (HOSE: DHC) vừa công bố báo cáo tài chính quý III năm 2016 với doanh thu tăng 25% so với cùng kỳ năm trước, đạt 197 tỷ đồng.

Giá vốn hàng bán tăng 28%, cao hơn mức tăng doanh thu khiến biên lợi nhuận gộp của công ty giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước, đạt mức 17,1%.

Ngoài ra, các chi phí khác tăng thấp giúp DHC đạt 22 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước.

DHC: Loi nhuan quy III tang 39%, 9 thang hoan thanh 77,2%% ke hoach loi nhuan nam 2016 - Anh 1

Nguồn: BCTC DHC

Lũy kế 9 tháng, DHC đạt 474 tỷ đồng doanh thu và 61 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Doanh thu chỉ tăng 1% nhưng lợi nhuận lại tăng đến 23% so với cùng kỳ năm trước do giá vốn không tăng. So với kế hoạch đặt ra, DHC đã hoàn thành 69,7% kế hoạch doanh thu và 77,2%% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

Tổng tài sản của DHC sau 9 tháng đầu năm 2016 đã tăng gần 60% so với hồi đầu năm 2016. Trong đó, phần tăng lớn nhất là các khoản ứng tiền trước cho khách hàng tăng 118 tỷ đồng.

Ngoài ra, các khoản tiền gửi kỳ hạn tại ngân hàng cũng tăng 50 tỷ đồng, tiền và tương đương tiền cũng tăng 11 tỷ đồng so với đầu năm. Về phía nợ vay, DHC không vay dài hạn mà chỉ vay ngắn hạn số tiền tổng cộng 76,3 tỷ đồng, tăng 21 tỷ đồng so với đầu năm.