(Stox.vn)-CTCP Hóa An (DHA) công bố kết quả kinh doanh Quý IV/2010 với lợi nhuận sau thuế 6,44 tỷ đồng, giảm 69,43% so với cùng kỳ năm 2009.

Trong Quý IV/2010 doanh thu của DHA tăng nhẹ so với cùng kỳ khi đạt 57,37 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí giá vốn hàng bán chiếm 71,74% trong tổng doanh thu trong khi đó cùng kỳ năm 2009 tỷ trọng này chiếm 61,83% làm cho lợi nhuận gộp trong kỳ giảm 24,16% khi đạt 16,21 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế Quý IV/2010 DHA đạt 6,44 tỷ đồng, giảm mạnh so với con số 21,07 tỷ đồng đạt được trong Quý IV/2009. Nguyên nhân là do trong Quý IV/2009 chi phí hoạt động giảm và Công ty được hoàn nhập dự phòng tài chính 10,01 tỷ đồng. Lũy kế cả năm 2010, tổng doanh thu DHA đạt 236,31 tỷ đồng, tăng trưởng 22,67% tương đương mức tăng 44 tỷ đồng so với 2009. Nhưng do chi phí phải trả trong kỳ tăng nên lợi nhuận sau thuế cả năm DHA đạt 63,37 tỷ đồng, giảm nhẹ so với 2009 và EPS đạt 3.544 đồng. Kết thúc phiên giao dịch ngày 9/2, cổ phiếu DHA giảm 1,9% tương đương mức giảm 400 đồng và đóng cửa tại mức giá 20.800 đồng/CP. Tuy nhiên, khối lượng cổ phiếu khớp lệnh thành công chưa đầy 6.000 CP, giảm gần 5 lần so với phiên giao dịch trước đó. H.Anh HOSE