(ATPvietnam.com) -CTCP Hóa An (mã chứng khoán: DHA) vừa thông báo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý II/2009 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2009.

* Cơ sở dữ liệu về cổ phiếu DHA * Nhìn nhận của giới đầu tư về DHA Theo đó, doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý II/2009 đạt 54,2 tỷ đồng, tăng 2,62% so với cùng kỳ năm 2008 (tương đương tăng 1,384 tỷ đồng). Lũy kế 6 tháng đầu năm 2009 đạt 84,525 tỷ đồng, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2008 (tương đương tăng 3,483 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế quý II/2009 đạt 19,8 tỷ đồng tỷ đồng, tăng 97,39% so với cùng kỳ (tương đương tăng 9,767 tỷ đồng). Lũy kế 6 tháng đầu năm lợi nhuận sau thuế đạt 27,387 tỷ đồng, tăng 36,3% so với cùng kỳ năm 2008 (tương đương tăng 7,291 tỷ đồng). Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu quý II là 1.960 đồng, lũy kế 6 tháng EPS đạt 2.711 đồng Được biết, năm 2009 công ty đặt mục tiêu doanh thu đạt 151,4 tỷ đồng và lợi nhuận là 24 tỷ đồng, cổ tức 15% trên vốn điều lệ. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý II/2009 của DHA: Chỉ tiêu Quý II/2009 Lũy kế từ đầu năm Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 54,199,191,082 84,525,118,547 Các khoản giảm trừ doanh thu 0 0 Doanh thu thuần 54,199,191,082 84,525,118,547 Giá vốn hàng bán 30,040,680,734 48,827,240,372 Lợi nhuận gộp 24,158,510,348 35,697,878,175 Doanh thu hoạt động tài chính 5,029,978,148 6,302,513,359 Chi phí tài chính 233,508,769 631,754,013 Chi phí bán hàng 1,800,244,348 2,964,715,008 Chi phí quản lý doanh nghiệp 3,396,996,657 5,589,711,675 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 23,757,738,722 32,814,210,838 Thu nhập khác 0 0 Chi phí khác 0 0 Lợi nhuận khác 0 0 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 23,757,738,722 32,814,210,838 Thuế TNDN hiện hành 3,961,317,539 5,436,083,159 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 19,796,421,183 27,378,127,679 Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu 1,960 2,711 Kết thúc phiên giao dịch ngày 23/7, cổ phiếu DHA đứng giá ở mức 26.300 đồng/cổ phiếu và có 6.950 cổ phiếu được chuyển nhượng. Ngày Giá Thay đổi giá %Thay đổi Khối lượng giao dịch 23/07/2009 26.3 0.0 0.00 6,950 22/07/2009 26.3 0.3 1.15 560 21/07/2009 26.0 0.2 0.78 1,640 20/07/2009 25.8 -1.2 -4.44 10,730 17/07/2009 27.0 0.2 0.75 2,220 Hoàng Khánh Các tin liên quan DHA: Tổng Công ty VLXD Số 1 mua xong 201.775 cp, nâng tỷ lệ 24,81% DHA: Tổng Công ty VLXD số 1 đăng ký mua 201.775 cổ phiếu từ 15/6 DHA: Thành viên BKS bán xong 4.500 cổ phiếu từ 21/5 DHA: quý I/2009 lợi nhuận 7,58 tỷ, giảm 24,62%, EPS đạt 751 đồng DHA: Thành viên BKS đăng ký bán 4.500 cổ phiếu từ 7/5 DHA: 15/5 không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2/2008 bằng tiền tỷ lệ 10% DHA: năm 2008 lãi 41,44 tỷ, tăng 12,58%, EPS đạt 4.103 đồng DHA: 3/12 không hưởng quyền trả cổ tức đợt 1/2008 bằng tiền tỷ lệ 10% DHA: Thành viên BKS đăng ký bán 6.100 cổ phiếu từ 24/10