TTO - Trường ĐH Tôn Đức Thắng thông báo tuyển sinh liên thông năm 2009 từ hệ TCCN lên ĐH, từ hệ TCCN lên CĐ và từ hệ CĐ lên ĐH. Thí sinh trúng tuyển học tập trung liên tục tại trường hoặc cơ sở liên kết của trường, tốt nghiệp được cấp bằng ĐH, CĐ chính quy (tùy từng hệ đào tạo).