- Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh đã họp và quyết định điểm trúng tuyển NV1 và điểm sàn xét tuyển NV2 vào Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh năm 2011 như sau: (Điểm dành cho HSPT ở khu vực 3, mỗi khu vực cách nhau 0.5 điểm, mỗi nhóm ưu tiên cách nhau 1 điểm).

Xem điểm chuẩn các trường khác: Điểm trúng tuyển nguyện vọng 1: Xét tuyển nguyện vọng 2: Tuyển 1000 chỉ tiêu nguyện vọng 2. Điểm sàn xét tuyển nguyện vọng 2 bằng điểm chuẩn nguyện vọng 1 của ngành ( xét từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu). Các ngành và chỉ tiêu cụ thể xét tuyển nguyện vọng 2 như sau: Nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2: Trường nhận hồ sơ ĐKXT nguyện vọng 2 theo qui định về thời gian của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại phòng Đào tạo của trường số 221 Nguyễn Văn Cừ, phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh hoặc qua đường bưu điện. Hương Giang