Trong hai ngày 31.10 và 1.11, ĐH Quốc gia TP.HCM đã tổ chức lớp tập huấn xây dựng chuẩn đầu ra và thiết kế chương trình đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra.

Tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa - Phó giám đốc ĐHQG TP.HCM, cho biết: “Chuẩn đầu ra mà ĐH Quốc gia công bố mới chỉ là khung ban đầu. Hiện khoa Cơ khí (ĐH Bách khoa) và khoa Công nghệ thông tin (ĐH Khoa học tự nhiên) đang được thí điểm xây dựng lại chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo theo hướng khoa học, sát với thực tế và nhu cầu xã hội. Dự kiến, năm 2013 ĐHQG TP.HCM sẽ triển khai đại trà trong toàn hệ thống”.

Hà Ánh