Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) cần phải đi tiên phong trong việc xây dựng chương trình khởi nghiệp quốc gia.

Chiều nay 24/11, Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với ĐHQGHN ngày 16/10/2016.

DH Quoc gia Ha Noi phai la noi uom trong tai nang khoi nghiep - Anh 1

GS.TS Nguyễn Hữu Đức - Phó Giám đốc ĐHQGHN đang giới thiệu công trình nghiên cứu “Trạm thu di động thông tin vệ tinh dựa trên sensơ từ trường độ nhạy cao ứng dụng trên tàu biển” của ĐHQGHN.

Theo đó, là ĐH lớn nên ĐHQGHN tiên phong xây dựng chương trình khởi nghiệp quốc gia, tương xứng với truyền thống của mình. ĐHQGHN phải là nơi khuyến khích, ươm trồng những tài năng khởi nghiệp, góp phần vào việc xây dựng và hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp.
Để thực hiện nhiệm vụ này, trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu ĐHQGHN đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với nhu cầu của DN và của nền kinh tế, khơi dậy niềm đam mê, khát vọng khởi nghiệp phấn đấu vươn lên đối với sinh viên, đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhà khoa học.
ĐHQGHN tiếp tục phát huy thế mạnh về nghiên cứu khoa học cơ bản. Đồng thời chú trọng các nghiên cứu ứng dụng, phát triển khoa học và công nghệ, thương mại hóa các sản phẩm khoa học đáp ứng nhu cầu của DN và yêu cầu phát triển của đất nước.
Cùng với đó, tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 29-NĐ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Và, tăng cường hợp tác với các địa phương, DN và các cơ sở giáo dục ĐH khác để tạo thêm nguồn lực; bắt kịp xu hướng và trình độ phát triển trong đào tạo, nghiên cứu khoa học của các nước trong khu vực và thế giới.
Về các kiến nghị của ĐHQGHN, Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ xem xét, cân đối nguồn ngân sách để tăng cường xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc. Và, sẽ tập trung ưu tiên đầu tư xây dựng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên thuộc ĐHQGHN tại Hòa Lạc để sớm đưa vào sử dụng.
Thủ tướng cho phép ĐHQGHN thực hiện chủ trương đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư xây dựng các hạng mục khác trong Dự án từ xã hội hóa, tài trợ, đầu tư từ TP Hà Nội và tự tích lũy của đơn vị…