ĐH Huế chiều nay công bố điểm trúng tuyển nguyện vọng 1. Theo đó, điểm chuẩn khối A cao nhất là 20 (ngành Tài chính ngân hàng, ĐH Kinh tế), khối B cao nhất là 23 (ngành Bác sĩ Răng - Hàm - Mặt, ĐH Y Dược)...

Các ngành đào tạo ĐH: Khoa Giáo dục thể chất (ký hiệu DHC): Sư phạm giáo dục thể chất: 18; SP Thể chất- Giáo dục quốc phòng: 17,5. Khoa Du lịch (DHD): Du lịch học, Quản trị kinh doanh (A; D1,2,3,4: 13) Khoa Luật (DHA): Khối A, D: 13; C: 15,5. ĐH Ngoại ngữ (DHF): SP Tiếng anh (D1: 13,5; Việt Nam học (C: 14; D1,2,3,4: 13); 13 điểm chung cho các ngành: Quốc tế học (D1), Tiếng Anh (D1); Tiếng Nga (D1,2,3,4); Tiếng Pháp (D1,3); Tiếng Trung (D1,2,3,4); Tiếng Nhật (D1,2,3,4); Tiếng Hàn (D1,2,3,4). ĐH Kinh tế (DHK): Kinh tế (A, D1,2,3,4: 13,5); Quản trị kinh doanh (A: 16,5; D1,2,3,4: 15,5); Kinh tế chính trị (A, D1,2,3,4: 13); Kế toán (A: 18; D1,2,3,4: 17); Tài chính ngân hàng (A: 20; D1,2,3,4: 19); Hệ thống thông tin kinh tế (A, D1,2,3,4: 13). ĐH Nông Lâm (DHL): - Các ngành học thi theo khối A, D1 lấy điểm trúng tuyển theo ngành. 13 điểm cho các ngành: Công nghiệp và công trình nông thôn; Cơ khí chế biến bảo quản nông sản thực phẩm; Công nghệ thực phẩm; Chế biến lâm sản; Quản lý đất đai; Phát triển nông thôn - Các ngành tuyển sinh cả 2 khối A và B lấy điểm trúng tuyển chung theo khối thi: A: 13, B: 14, bao gồm: Khoa cây trồng học; Bảo vệ thực vật; Bảo quản chế biến nông sản; Khoa học nghề vườn; Lâm nghiệp; Chăn nuôi - Thú y; Thú y; Nuôi trồng thủy sản; Nông học; Khuyến nông và phát triển nông thôn; Quản lý tài nguyên rừng và môi trường; Khoa học đất; Quản lý môi trường và nguồn lợi thủy sản. ĐH Nghệ thuật (DHN): Hội họa: 24; Điêu khắc: 27,5; SP Mỹ thuật: 31,5; Mỹ thuật ứng dụng: 32,5; Đồ họa: 27.5. Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị (DHQ): Công nghệ kỹ thuật môi trường (A: 13; B: 14); Kỹ thuật trắc địa - bản đồ (A: 13; B: 14); Xây dựng dân dụng và công nghiệp (A: 13). ĐH Sư phạm (DHS): - Điểm chuẩn vào các ngành khối A: SP Toán: 17; SP Tin học: 13; SP Vật lý: 15,5; SP Kỹ thuật công nghiệp: 13; SP Công nghệ thiết bị trường học: (A: 13; B: 14); SP Hóa học (A: 17,5); - Khối B: SP Sinh học: 16; SP Kỹ thuật Nông lâm: 14 - Khối C: Tâm lý giáo dục: 14; Giáo dục chính trị: 14; Giáo dục chính trị - Giáo dục quốc phòng: 14; SP Ngữ văn: 16,5; SP Lịch sử: 16; SP Địa lý: 17,5; Giáo dục tiểu học (C: 18,5; D1: 16); Giáo dục mầm non (M: 13,5). ĐH Khoa học (DHT): - Khối A: Toán học (A: 13,5); Tin học (A: 13); Vật lý (A: 13); Kiến trúc công trình (V: 22); Điện tử -Viễn thông (A: 15,5); Tin học ứng dụng (A: 13,5); Hóa học (A: 13); Địa chất (A: 13); Địa chất công trình và địa chất thủy văn (A: 13); Sinh học (B: 14); Địa lý (A: 13, B: 14); Khoa học môi trường (A: 13,5, B: 17); Công nghệ sinh học (A: 15, B: 19); Văn học (C: 14); Lịch sử (C: 14); Triết học (A: 13, C: 14); Hán- Nôm (C: 14); Báo chí (C: 15); Công tác xã hội (C: 14); Xã hội học (C: 14, D1: 13); Ngôn ngữ (C: 14, D1: 13); Đông phương học (C: 14, D1: 13). ĐH Y Dược (DHY): Bác sĩ đa khoa (B: 22); Bác sĩ Răng - Hàm - Mặt (B: 23); Dược sĩ (A: 22); Cử nhân điều dưỡng (B: 19); Cử nhân kỹ thuật y học (B: 19); Cử nhân y tế cộng đồng (B: 17); Bác sĩ y học dự phòng (B: 17); Bác sĩ y học cổ truyền (B: 19,5). Các ngành liên kết đào tạo ĐH: ĐH Kinh tế (liên kết với trường ĐH Phú Yên): Kinh tế (A, D1,2,3,4: 13,5); Quản trị kinh doanh (A: 16,5; D1,2,3,4: 15,5); Kế toán (A: 18; D1,2,3,4: 17); Tài chính - Ngân hàng (A: 20; D1,2,3,4: 19). Trường ĐH Ngoại ngữ (liên kết đào tào với ĐH Phú Yên): Tiếng Anh (D1: 13). Trường ĐH Sư phạm (liên kết đào tạo với trường CĐSP Đồng Nai): SP Tin học (A: 13); Giáo dục mầm non (M: 13,5); Giáo dục chính trị- Giáo dục quốc phòng (liên kết đào tạo với ĐH An Giang, C: 14); Quản lý tài nguyên và môi trường (B: 14). Các ngành đào tạo Cao đẳng: ĐH Nông lâm: Các ngành học thi theo khối A, lấy điểm trúng tuyển theo ngành: Quản lý đất đai (A: 10); Công nghiệp và công trình nông thôn (A: 10); Các ngành học tuyển sinh cả 2 khối A và B, lấy điểm trúng tuyển theo khối thi: Điểm trúng tuyển khối A: 10 điểm; Điểm trúng tuyển khối B: 11 điểm, gồm các ngành: Trồng trọt; Chăn nuôi - Thú y; Nuôi trồng thủy sản. Nguyễn Phương