TPO- Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) vừa công bố điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2 vào các ngành đào tạo của trường ở cả hai hệ đại học và cao đẳng. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào trường năm nay là 3.200.

Theo đó, điểm nhận đăng ký xét tuyển NV2 vào trường ở khối A bậc đại học là 13 điểm, bậc cao đẳng là 10 điểm, khối B bậc đại học: 14 điểm, cao đẳng: 11 điểm, khối C bậc ĐH:14; CĐ: 11 điểm, khối D bậc ĐH: 13 điểm, CĐ: 10 điểm; khối V bậc ĐH: 17 điểm (điểm đã nhân hệ số 2 môn vẽ), CĐ: 10 (điểm không nhân hệ số). Riêng ngành Anh văn điểm xét tuyển NV2 khối D là 16 điểm (nhân hệ số 2 môn ngoại ngữ). Tổng điểm xét tuyển bao gồm điểm thi cộng điểm ưu tiên khu vực và đối tượng (nếu có) theo quy định. Điểm ưu tiên KV2: 0.5 điểm; KV2-NT:1, KV1: 1,5. Điểm ưu tiên đối tượng từ 1-4: 2 điểm; đối tượng từ 5-7: 1 điểm. Thời gian nhận hồ sơ từ nay đến hết ngày 15-9. Hồ sơ bao gồm: phiếu báo điểm số 1 (bản gốc) kèm 1 phong bì (đã dán tem và ghi rõ địa chỉ của thí sinh). Các nghành ĐH Duy Tân xét tuyển NV2: TÊN NGÀNH MÃ NGÀNH KHỐI BẬC ĐẠI HỌC Mã Trường: DDT Chỉ tiêu: 2200 Ngành Công nghệ Thông tin với các chuyên ngành: 1. Kỹ thuật Mạng máy tính 101 A, B, D 2. Công nghệ Phần mềm 102 A, B, D 3. Hệ thống Thông tin quản lý 410 A, B,D Kỹ thuật Xây dựng Công trình với các chuyên ngành: 1. Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp 105 A, B, V 2. Xây dựng Cầu đường 106 A, B, V Kiến Trúc Công trình với chuyên ngành: 1. Kiến trúc Công trình 107 V Điện - Điện tử với các chuyên ngành: 1. Tin học Viễn thông 103 A, B, D 2. Kỹ nghệ Máy tính 104 A, B, D 3. Điện tử Viễn thông 109 A, B, D Công Nghệ Môi Trường với chuyên ngành: 1. Công nghệ Kỹ thuật Môi trường 301 A, B, D Ngành Quản Trị Kinh Doanh với các chuyên ngành: 1. Quản Trị Kinh Doanh Tổng hợp 400 A, B, D 2. Quản Trị Kinh doanh Marketing 401 A, B, D Tài Chính - Ngân Hàng với các chuyên ngành: 1. Tài Chính Doanh nghiệp 403 A, B, D 2. Ngân hàng 404 A, B, D Du Lịch với các chuyên ngành: 1. Quản trị Khách sạn & Nhà hàng 407 A, B, C, D 2. Quản trị Du lịch Lữ hành 408 A, B, C, D Kế Toán với các chuyên ngành: 1. Kế Toán - Kiểm toán 405 A, B, D 2. Kế Toán Doanh nghiệp 406 A, B, D Tiếng Anh với các chuyên ngành: 1. Anh văn Biên - Phiên dịch 701 D 2. Anh văn Du lịch 702 D Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn với các chuyên ngành: 1. Văn Báo Chí 601 C, D 2. Quan hệ Quốc tế 608 C, D 3. Văn hóa Du Lịch 605 C, D Y Dược với ngành: 1. Điều dưỡng (Y tế) 302 B CÁC CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN 1. Công nghệ phần mềm chuẩn CMU 102 (CMU) A, B, D 2. Hệ thống thông tin Quản trị chuẩn CMU 410 (CMU) A, B, D 3. Kỹ thuật mạng 101 (CMU) A, B, D 4. Cao đẳng Công nghệ thông tin chuẩn CMU C67 (CMU) A, B, D 5. Quản trị kinh doanh chuẩn PSU 400 (PSU) A, B, D 6. Tài chính – Ngân hàng chuẩn PSU 404 (PSU) A, B, D 7. Kế toán ( & Kiểm toán) 405 (PSU) A, B, D 8. Quản trị Du lịch & Khách sạn chuẩn PSU 407 (PSU) A, B, D 9. Cao đẳng Kế toán chuẩn PSU C66 (PSU) A, B, D 10. Cao đẳng Du lịch chuẩn PSU C68 (PSU) A, B, C, D 11. Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp chuẩn CSU 105 (CSU) A 12. Kiến trúc chuẩn CSU 107 (CSU) V BẬC CAO ĐẲNG Mã Trường: DDT Chỉ tiêu: 1000 Đào tạo theo mô hình Đại học Cộng Đồng Mỹ, liên thông lên Đại học 1. Xây dựng C65 A, V 2. Kế toán C66 A, B, D 3. Công nghệ Thông tin C67 A, B, D 4. Du lịch C68 A, B, C, D 5. Điện tử Viễn Thông C69 A, B, D 6. Tài chính - Ngân hàng C70 A, B, D 7. Đồ họa Máy tính và Multimedia C71 A, B, D 8. Điều dưỡng C72 B