(GD&TĐ) - Đến ngày 26.7, ĐH Đà Nẵng đã công bố điểm thi các khối còn lại (Khối C, khối D1, B) và điểm thi của trường ĐH Ngoại Ngữ. Căn cứ trên thống kê điểm thi, số lượng TS đăng ký nguyện vọng 1 và chỉ tiêu tuyển sinh, Báo GD&TĐ online xin giới thiệu điểm chuẩn dự kiến để TS tham khảo.

(ảnh minh họa: Internet) Theo thứ tự: Điểm chuẩn dự kiến - chỉ tiêu tuyển sinh – số TS đạt mức điểm chuẩn (dự kiến): • Trường ĐH Ngoại ngữ (điểm đã nhân đôi hệ số) Khối D1: - Sư phạm tiếng Anh 21,5 điểm - 70 CT - 62 TS. Mốc 21 điểm: 75 SV. Điểm chuẩn năm 2009: 19 điểm. - Sư phạm tiếng Anh Tiểu học: 17 điểm - 35CT - 12 TS. Mốc 16,5 điểm: 15 TS. Điểm chuẩn năm 2009: 17 điểm. - Tiếng Anh: 19,5 điểm – 400 CT – 401 TS. - Tiếng Nga: 17 điểm - 35 CT - 2TS. - Tiếng Pháp: 17 điểm – 35 CT – 8TS. - Tiếng Trung: 16,5 điểm – 105 CT – 97TS. Mốc 15,5 điểm: 101TS. Điểm chuẩn năm 2009: 16 điểm. - Tiếng Nhật: 21,5 điểm – 70CT – 66TS. Mốc 21 điểm: 79TS. - Tiếng Hàn Quốc: 21 điểm – 35CT – 33 TS. - Tiếng Thái Lan: 17 điểm – 35CT – 1 TS. - Quốc tế học: 16 điểm – 100CT – 64 TS. Mốc 16,5 điểm: 63TS. Điểm chuẩn năm 2009: 16,5 điểm. - Tiếng Anh thương mại: 20,5 điểm – 140 CT – 140TS. - Tiếng Pháp du lịch: 15,5 điểm – 35CT – 4TS. Mốc 18 điểm: 3TS. Điểm chuẩn năm 2009: 16,5 điểm. - Tiếng Trung thương mại: 15,5 điểm – 70 CT – 50TS. Khối D4: - Tiếng Trung: 18 điểm – 105 CT – 2TS Khối D3: - Sư phạm Tiếng Pháp: 20,5 điểm – 35 CT – 2TS. - Tiếng Pháp: 18,5 điểm – 35 CT – 7TS. - Tiếng Pháp du lịch: 18 điểm – 35 CT – 12 TS. • ĐH Sư phạm Khối C: - Sư phạm Giáo dục chính trị: 14 điểm – 50 CT – 24TS. Mốc 13,5 điểm: 30TS. Điểm chuẩn năm 2009: 14 điểm. - Sư phạm Ngữ văn: 16,5 điểm – 50CT – 45TS; Mốc 16 điểm: 55TS. Điểm chuẩn năm 2009: 17,5 điểm. - Sư phạm Lịch sử: 16 điểm – 50CT – 55 TS. Mốc 16,5 điểm: 42 TS. Điểm chuẩn năm 2009: 17 điểm. - Sư phạm Địa lý: 17 điểm – 50CT – 46TS. Mốc 16,5 điểm: 56TS. - Văn học: 14 điểm – 100CT – 40TS. Mốc 13,5 điểm: 51 SV. Điểm chuẩn năm 2009: 14 điểm. - Tâm lý học: 14 điểm – 50 CT – 12 TS. Mốc 13 điểm: 14TS. Điểm chuẩn năm 2009: 14 điểm. - Địa lý: 14 điểm – 50CT – 29TS. Mốc 13,5 điểm: 36TS. - Việt Nam học: 14 điểm – 50CT – 41TS. Mốc 13,5 điểm: 51TS. Điểm chuẩn năm 2009: 14 điểm. - Văn hóa học: 14,5 điểm – 50CT – 8TS. Mốc 13 điểm: 9TS. - Báo chí: 14 điểm – 50CT – 51 TS. Khối D1: - Sư phạm Giáo dục Tiểu học: 13,5 điểm – 100CT – 87TS. Mốc 13 điểm: 111 TS. - Sư phạm Giáo dục đặc biệt: 15 điểm – 50CT – 1TS. Khối M: - Sư phạm Giáo dục mầm non: 15 điểm – 100CT – 106TS. Khối T: - Sư phạm giáo dục thể chất – giáo dục quốc phòng: 16,5 điểm – 50CT – 42TS. Khối B: - Sư phạm Sinh học: 17 điểm – 50CT – 47TS. - Sinh Môi trường: 17 điểm – 100CT – 83TS. - Tâm lý học: 13 điểm – 50CT – 47SV. Mốc 13,5 điểm: 35TS Nguyên Anh