TPO- Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải xét tuyển nguyện vọng 2 vào hệ đại học chính quy năm 2011 của Trường. Theo đó, điểm xét tuyển bằng điểm sàn của Bộ.

Các chuyên ngành đào tạo: Đào tạo tại Hà Nội Chuyên ngành Mã CNKT Xây dựng cầu đường bộ 101 Công nghệ kỹ thuật ôtô 201 Đào tạo tại Vĩnh Yên Chuyên ngành Mã CNKT Xây dựng cầu đường bộ 111 Công nghệ kỹ thuật ôtô Đối tượng đăng ký xét tuyển: Thí sinh đã dự kỳ thi Đại học khối A năm 2011 có kết quả lớn hơn hoặc bằng điểm sàn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, không có điểm liệt. Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm có: - Mẫu đơn đăng ký xét tuyển - Giấy chứng nhận kết quả thi do các trường Đại học tổ chức thi cấp (có đóng dấu đỏ của trường). - Một phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh để trường thông báo kết quả xét tuyển. Thời hạn nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2: Từ ngày 25-8-2011 đến 17 giờ ngày 15-9-2011. Nếu tuyển chưa đủ chỉ tiêu, nhà trường sẽ xét tuyển nguyện vọng 3 Tiêu chí xét tuyển: Lấy tổng điểm thi Đại học của 3 môn khối A (Toán, Vật lý, Hóa học). Nguyên tắc xét tuyển: Tuyển chọn thí sinh có điểm từ cao đến thấp, cho tới khi đủ chỉ tiêu. Lệ phí xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh xem thêm thông tin chi tiết về tuyển sinh, kết quả thi, điểm trúng tuyển vào các mã ngành... trên website: www. utt. edu. vn hoặc www. svgtvt. net.