(Dân trí) - Theo thống kê của Dân trí thì vùng phổ điểm của trường ĐH Công nghệ cao hơn năm 2009. Chính điều này sẽ đẩy điểm chuẩn các nhóm ngành tăng lên. Kết quả sàng lọc và phân tích cho thấy, dự kiến điểm chuẩn sẽ tăng từ 0,5-1 điểm.

Năm 2010 có 1.929 thí sinh đăng ký dự thi và có nguyện vọng vào Trường ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội. Theo thông tin Dân trí được biết, Trường ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia HN xây dựng điểm chuẩn theo nhóm ngành. Sinh viên trúng tuyển học chung sau đó đến năm thứ 3 mới phân ra chuyên ngành cụ thể. Việc phân chuyên ngành phụ thuộc vào sự đăng ký của thí sinh ban đầu nhưng cũng không quá cứng nhắc. Thí sinh tham dự kì thi tuyển sinh ĐH 2010. (Ảnh: Nguyễn Hùng) Sau đây là thống kê phổ điểm của Dân trí dựa vào tổng điểm 3 môn và điểm ưu tiên (nếu có) vào các nhóm ngành của ĐH Công nghệ. Dữ liệu chỉ có tính chất tham khảo, để biết trúng tuyển hay không thí sinh cần đợi nhà trường công bố điểm chuẩn. 1. Nhóm ngành Công nghệ thông tin (Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin): Chỉ tiêu 310. Ngành 1.280 thí sinh đăng ký. Thí sinh có tổng điểm cao nhất là 29,0 và thấp nhất là 3,5 (chỉ tính với những thí sinh dự đủ 3 môn thi). Nếu tính từ 20.0 điểm trở lên thì trường có 440 thí sinh đạt. Nếu lấy điểm chuẩn như năm 2009 là 20.5 thì trường có 396 thí sinh đạt. Nếu tăng điểm chuẩn lên 21,0 thì trường có 356 thí sinh đủ yêu cầu, nếu tăng lên 21,5 thì trường có 309 thí sinh đủ điều kiện và nếu tăng lên 22,0 thì sẽ có 262 thí sinh trúng tuyển. Với việc có một số thí sinh đăng ký tuyển thẳng vào ngành này nên nhiều khả năng điểm chuẩn sẽ ấn định ở mức 21,5 điểm (cao hơn năm 2009 1 điểm) 2. Nhóm ngành Công nghệ điện tử Viễn thông, Cơ điện tử: Chỉ tiêu 140 Số thí sinh dự thi vào nhóm ngành này là 541. Thí sinh có tổng điểm cao nhất là 28,5. Số thí sinh có tổng điểm trên 20 là 201 thí sinh. Nếu lấy điểm chuẩn là 20,5 thì trường sẽ có 178 thí sinh trúng tuyển, nếu tăng mức điểm chuẩn lên 21,0 thì có 162 thí sinh đủ điều kiện. Nếu trường ấn định điểm chuẩn là 21,5 thì sẽ có 136 thí sinh đạt. Như vậy điểm chuẩn nhiều khả năng sẽ ấn định ở mức 21,0 hoặc 21,5 (tăng 0,5-1 điểm so với năm 2009). 3. Nhóm ngành Vật lý kỹ thuật, Cơ kỹ thuật: Chỉ tiêu 110 Nhóm ngành có 110 thí sinh đăng ký. Thí sinh có điểm cao nhất là 25,5. Số thí sinh có tổng điểm từ 17 trở lên là 48, từ 18 trở lên là 30, từ 19,0 trở lên là 23 và từ 20,0 trở lên là 18.0. Nhìn qua như vậy thì nhiều thí sinh nghĩ điểm chuẩn ngành này sẽ thấp nhưng đó là một sai lầm: Xin hãy lưu ý đến hai điểm quan trọng. Thứ nhất, ĐH Quốc gia HN sẽ đưa ra điểm sàn theo khối (Khả năng khối A sẽ là 16,5-17). Các trường xây dựng điểm chuẩn không được phép dưới điểm sàn mà ĐH Quốc gia HN đưa ra. Thứ 2, năm 2009 Trường ĐH Công nghệ đã xin phép ĐH Quốc gia HN tạo điều kiện những thí sinh có điểm cao nhưng trượt nhóm ngành Công nghệ thông tin được phép chuyển sang nhóm ngành có điểm chuẩn thấp hơn. Dự kiến năm nay nhà trường tiếp tục áp dụng phương thức này. Với cơ cấu như vậy thì nhiều khả năng nhóm ngành này sẽ dành ra một số lượng lớn chỉ tiêu để dành cơ hội cho các thí sinh đăng ký dự thi nhóm ngành Công nghệ thông tin và nhóm Công nghệ điện tử viễn thông chuyển sang. Để đảm bảo chất lượng thì có thể ngành này sẽ ấn định điểm chuẩn là 18,0 để nhận 30 sinh viên (bằng mức điểm chuẩn năm 2009). Nguyễn Hùng