9 tháng đầu năm 2016, DGC đạt hơn 1.825 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 2,3% và 190 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 8,6% so với cùng kỳ. Như vậy, công ty đã vượt 11% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm 2016 chỉ sau 6 tháng.

CTCP Bột giặt và Hóa chất Đức Giang (mã DGC - HNX) đã công bố BCTC hợp nhất quý III/2016, với doanh thu thuần đạt hơn 636,9 tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của công ty chỉ đạt hơn 61,8 tỷ đồng, giảm mạnh 27% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân có sự chêch lệch lợi nhuận như trên được DGC cho biết là do lợi nhuận của công ty con (CTCP Hóa chất Đức Giang Lào Cai - DGL) giảm 44,75% do chính sách thuế thay đổi. Mặt hàng Phốt pho xuất khẩu từ thuế suất 0% sang mặt hàng chịu thuế dẫn đến tăng giá vốn và giảm lợi nhuận.

Bên cạnh đó, lợi nhuận từ công ty liên doanh liên kết giảm 40,8%. Tuy đã có lợi nhuận từ công ty liên doanh liên kết là CTCP Hóa chất Bảo Thắng nhưng do lợi nhuận từ DGL giảm nên phần lợi nhuận này giảm theo.

DGC lai quy III giam 27% so voi cung ky, 9 thang van vuot 11% ke hoach ca nam - Anh 1

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, DGC đạt hơn 1.825 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 2,3% và 190 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 8,6% so với cùng kỳ. Như vậy, công ty đã vượt 11% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm 2016 chỉ sau 6 tháng.

EPS 9 tháng đạt 3.575 đồng.