(ATPvietnam.com) -Deutsche Bank - cổ đông lớn của CTCP Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG) thông báo về kết quả giao dịch cổ phiếu.

Theo đó, từ ngày 28/2-14/3/2011, Deutsche Bank đã mua được tổng cộng 8.144.805 cổ phiếu HAG trong đó Deutsche Bank Aktiengesellschaft mua được 36.680 cổ phiếu còn Deutsche Bank Trust Company Americas mua được 8.108.125 cổ phiếu. Tổng số lượng nắm giữ trước giao dịch là 36.421.982 cổ phiếu, tương đương 7,79% và sau khi thực hiện giao dịch trên số lượng nắm giữ hiện tại là 44.566.787 cổ phiếu, tương đương 9,55%. Cụ thể như sau: Thanh Loan