Em luôn luôn đáp ứng "đều như vắt chanh" mỗi khi anh ấy đòi hỏi, tại sao chồng em lại nói là em bị bệnh lãnh cảm?