Bộ Công thương cho biết, các doanh nghiệp (DN) hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thuộc các ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn có cơ hội được giới thiệu thương hiệu, hình ảnh sản phẩm miễn phí trong thời hạn 1 năm, tiếp cận thông tin thị trường của gần 200 nước trên thế giới… trên website của Bộ Công thương (www.moit.gov.vn).