Một người phụ nữ già nua đang ngồi trước hiên nhà, nghiền ngẫm lại quãng thời gian dài đằng đẵng mà bà đã sống. Đột nhiên, một bà tiên đỡ đầu xuất hiện.