Đây là thông tin được ông Nguyễn Trọng Dũng, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp cho biết tại hội nghị về thoái vốn Nhà nước và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán, tổ chức ngày 25/10 tại TP. Hồ Chí Minh.

Den thang 10/2016, con 718 doanh nghiep do Nha nuoc nam giu 100% von dieu le - Anh 1

Theo kế hoạch thoái vốn giai đoạn 2016-2020, sẽ chỉ còn 190 DN giữ 100% vốn Nhà nước. Nguồn: internet

Theo đó, tính đến tháng 10/2016, cả nước có 718 DN do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Tuy nhiên, theo kế hoạch thoái vốn giai đoạn 2016-2020, sẽ chỉ còn 190 DN giữ 100% vốn Nhà nước, trong đó lĩnh vực xổ số 63 DN, xuất bản 13 DN và thủy lợi 87 DN.

Đồng thời, Nhà nước cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh CPH và chỉ nắm giữ từ 65% vốn điều lệ trong các ngành, lĩnh vực như: Quản lý khai thác các dịch vụ hàng không, khai thác khoáng sản quy mô lớn, tài chính ngân hàng (không bao gồm bảo hiểm, chứng khoán, các công ty tài chính, quản lý quỹ).

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa các DNNN ở nhiều lĩnh vực, trong đó Nhà nước chỉ nắm giữ trên 50% đến dưới 65%.

PV.