Ngày 2/11, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai trong toàn ngành về việc thực hiện “Đề án nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế” tại Quyết định số 1726/QĐ-TTg tại 64 điểm cầu trên cả nước.

Quyết định số 1726/QĐ-TTg phê duyệt "Đề án nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế" (Đề án 1726) được Thủ tướng Chính phủ ký ngày 5/9/2016.

Đề án 1726 xác định rõ mục tiêu tổng quát, 8 mục tiêu cụ thể cần đạt được đến năm 2020. Đó là: 70% dân số trưởng thành có tài khoản tại các ngân hàng; có ít nhất 20 chi nhánh (CN), phòng giao dịch (PGD)/100.000 dân số trưởng thành; khoảng 30.000 máy ATM (40 máy/100.000 dân số trưởng thành); 300.000 máy chấp nhận thanh toán thẻ-POS (400 POS/100.000 dân số trưởng thành); có khoảng 15% số chi nhánh và phòng giao dịch của ngân hàng thương mại mở tại địa bàn nông thôn; khoảng 35-40% người trưởng thành ở nông thôn có tiết kiệm tổ chức tín dụng (TCTD); khoảng 50-60% doanh nghiệp vừa và nhỏ đang hoạt động tiếp cận tín dụng; tăng gấp 2 lần tỷ trọng thu nhập từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng.

Den nam 2020, 70% dan so truong thanh se co tai khoan tai ngan hang - Anh 1

(Ảnh minh họa, nguồn: Internet)

Theo NHNN, hiện việc cung ứng dịch vụ ngân hàng (DVNH) cho nền kinh tế còn những khó khăn thách thức mà hệ thống ngân hàng cần cải thiện. Đó là: Tỷ lệ thu phí dịch vụ phi tín dụng còn khiêm tốn; gánh nặng cung ứng vốn cho nền kinh tế vẫn dồn lên vai hệ thống ngân hàng cần phải được san sẻ từ thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm; mức độ tiếp cận dịch vụ của dân cư và doanh nghiệp chưa đồng đều theo khu vực địa lý cũng như quy mô kinh doanh.

Vì vậy, hội nghị nhằm thảo luận để hoàn thiện thể chế chính sách để tạo lập môi trường pháp lý tốt nhất cho phát triển sản phẩm dịch vụ, kênh cung ứng và những cải tiến thủ tục hành chính giúp TCTD thiết kế nhiều sản phẩm DVNH hơn, tiện lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận.

Đồng thời, chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố, các TCTD từ ngân hàng thương mại (NHTM) Nhà nước lớn đến các NHTM cổ phần, Công ty cho thuê tài chính, tổ chức tài chính vi mô làm rõ phương án, đề án, biện pháp cụ thể triển khai ở địa bàn, đơn vị của mình làm sao đạt được các tiêu chí của Đề án 1726 về các chỉ số cũng như nâng cao khả năng tiếp cận DVNH.

Hiện cả nước có 9.787 CN và PGD, 16.937 ATM, 222.831 POS, trên 60 tổ chức tín dụng áp dụng internet banking, 35 TCTD sử dụng mobile banking; 36,77 triệu tài khoản cá nhân, gấp 15 lần năm 2004; 20,67% người trưởng thành khu vực nông thôn có khoản vay ở tổ chức tài chính; thanh toán qua internet tăng 30-50%/năm, hiện có khoảng 2 triệu khách hàng sử dụng dịch vụ này, thanh toán qua điện thoại di động đạt khoảng 700 ngàn đồng/người/tháng; tỷ lệ tiền mặt trong lưu thông giảm từ 18% (2005) xuống khoảng 11%.

Thanh Hương