Theo báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính, tính đến 20/9/2016, đã có trên 552 nghìn doanh nghiệp đạt hơn 99% số doanh nghiệp đang hoạt động đăng ký thực hiện khai thuế qua mạng Internet. Đã ký kết thỏa thuận với 43 ngân hàng thương mại để triển khai nộp thuế điện tử tại 63 địa phương trong cả nước, đến nay đã có 530 nghìn doanh nghiệp đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ với cơ quan thuế và ngân hàng thương mại. Hiện Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục Thuế rà soát hoàn thiện quy trình hoàn thuế điện tử, xây dựng kế hoạch triển khai Đề án hoàn thuế điện tử, phấn đấu đến hết năm 2016 thực hiện hoàn thuế điện tử ở cấp độ 4 (tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế và trả kết quả hoàn thuế bằng phương thức điện tử qua mạng) tối thiểu đạt 95%.

Trước đó, trong văn bản trả lời cử tri tỉnh Hải Dương về khó khăn của cả doanh nghiệp và các cơ quan Thuế trong việc kê khai và nộp thuế qua mạng Internet, Bộ Tài chính cho biết, hiện nay, hệ thống khai và nộp thuế điện tử đã được triển khai trên phạm vi cả nước và cơ bản đảm bảo hạ tầng cung cấp dịch vụ cho người nộp thuế (NNT) thực hiện khai và nộp thuế điện tử. Cụ thể, hệ thống khai thuế qua mạng (KTQM) của ngành Thuế được triển khai từ năm 2009 theo mô hình tập trung tại Tổng cục Thuế. NNT tại các chi cục thuế và cục thuế đã triển khai KTQM có thể vào cổng khai thuế qua mạng của cơ quan Thuế để thực hiện khai và ký điện tử lên các tờ khai gửi cho cơ quan Thuế theo yêu cầu.

Den het nam 2016 se thuc hien hoan thue dien tu o cap do 4 - Anh 1

Hiện tại, hệ thống KTQM đã hỗ trợ NNT khai hầu hết các tờ khai phát sinh, tờ khai bổ sung, tờ khai quyết toán, báo cáo tài chính, báo cáo hóa đơn… Kết quả tính đến tháng 4/2016, hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63 tỉnh, thành phố; với trên 529 nghìn doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử và số lượng doanh nghiệp đang thực hiện khai thuế qua mạng 529 nghìn doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 99,56% trên tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước. Tổng số hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận đến nay đạt trên 31 triệu hồ sơ.

Trước đó vào năm 2014, ngành Thuế tiếp tục xây dựng hệ thống nộp thuế điện tử (NTĐT) được triển khai theo mô hình xử lý tập trung tại Tổng cục Thuế. NNT sử dụng cổng cung cấp dịch vụ của cơ quan Thuế, lập giấy nộp tiền, sau đó ký xác nhận thông tin số tiền cần nộp trên giấy nộp tiền gửi ngân hàng đã đăng ký để chuyển tiền từ tài khoản của NNT theo hình thức nộp điện tử.

Tính đến tháng 4/2016, hệ thống NTĐT đã được triển khai cho 63/63 tỉnh, thành phố, số lượng doanh nghiệp đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ với cơ quan Thuế trên 506 nghìn doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 95,38% so với tổng số doanh nghiệp đang hoạt động. Từ đầu năm 2016 đến tháng 4/2016, tổng số giao dịch nộp tiền vào NSNN đạt trên 986 nghìn lượt giao dịch và tổng số tiền đã nộp NSNN đạt trên 149 nghìn tỷ đồng.

Bộ Tài chính cho biết, trong thời gian qua, hệ thống khai và nộp thuế điện tử đã đáp ứng được yêu cầu của NNT nhất là trong thời gian cao điểm (tháng, quý, năm), trường hợp xảy ra sự cố đã kịp thời thông báo và hỗ trợ NNT, đồng thời gia hạn thêm thời gian khai và nộp thuế.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc về hạ tầng đường truyền dẫn đến việc NNT không thực hiện khai và nộp thuế điện tử được hoặc xảy ra lỗi trong quá trình thực hiện khai và nộp thuế điện tử.

Trong đó, một số vấn đề vướng mắc mà NNT có thể gặp phải như sau: NNT không thực hiện khai và nộp thuế điện tử được hoặc xảy ra lỗi trong quá trình thực hiện khai và nộp thuế điện tử. Nguyên nhân có thể xuất phát từ hạ tầng của doanh nghiệp (máy tính và đường truyền) chưa đáp ứng được hoặc lỗi do đường truyền của nhà cung cấp dịch vụ mạng, mặc dù Bộ Thông tin và Truyền thông đã xác nhận 63 tỉnh, thành phố trên cả nước đủ cơ sở hạ tầng về truyền thông để thực hiện giao dịch thông qua phương tiện điện tử với cơ quan Thuế.

Cùng với đó, trong quá trình thực hiện khai và nộp thuế điện tử, có phát sinh một số vấn đề gây ảnh hưởng đến doanh nghiệp. Cụ thể, khi doanh nghiệp khai thuế điện tử xảy ra lỗi trong quá trình NNT ký điện tử do việc thay đổi công nghệ hỗ trợ ký điện tử trên trình duyệt web hiện nay. Tổng cục Thuế đang thực hiện khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất.

PV