Thời gian qua, mặc dù công tác di dân và ổn định dân cư còn gặp nhiều vướng mắc, nhưng Ban quản lý dự án Di dân tái định cư thủy điện Sơn La đã tập trung mọi nguồn lực nhằm ổn định đời sống, sản xuất cho người dân trên địa bàn.

Hội nghị giao ban chỉ đạo tái định cư tỉnh Sơn La

CôngThương - Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Ban Quản lý dự án Di dân tái định cư (TĐC) thủy điện Sơn La đã tiến hành kiểm tra, nắm bắt tình hình triển khai cụ thể tại các huyện, tổng hợp báo cáo, đề xuất giải pháp khắc phục, đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất để đền bù cho các hộ TĐC. Theo đó, toàn tỉnh đã thực hiện thanh toán 892 tỷ đồng; thu hồi và giao đất sản xuất nông nghiệp cho 9.773 hộ TĐC nông thôn với diện tích 14.635 ha, đạt 99,9%, bình quân 1,5 ha/hộ.

Theo kết quả rà soát Quy hoạch tổng thể trình Thủ tướng Chính phủ, toàn tỉnh Sơn La đầu tư xây dựng 52 khu, 224 điểm tái định cư tập trung nông thôn; 2 khu, 13 điểm tái định cư đô thị; 16 xã, 37 bản TĐC xen ghép, liên vùng, phục vụ chung các khu TĐC, với tổng số 2.244 dự án tương ứng giá trị đầu tư khoảng 8,8 tỷ đồng. Và trong 9 tháng/2013, trên địa bàn tỉnh đã xây dựng được thêm 59 dự án, với tổng vốn đầu tư 185 tỷ đồng; hoàn thành thêm 261 dự án với tổng số vốn là 1,3 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Minh Tiến -quyền Trưởng ban Ban quản lý dự án -cho biết, hiện nay tỉnh đã phân bổ 381 tỷ đồng để hoàn thành dứt điểm công tác bù chênh đất cho các hộ TĐC. Các huyện, thành phố đã hoàn thành giải ngân kinh phí bù chênh lệch cho các hộ dân vào tháng 10 vừa qua.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng tiến hành tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản cho các hộ dân tự tổ chức sản xuất tại các khu, điểm TĐC để sớm ổn định đời sống, tổ chức sản xuất lại cho các hộ dân TĐC.

Tuy nhiên, do đặc điểm địa lý và kinh tế - xã hội từng vùng nên diện tích đất sản xuất nông nghiệp giao cho bà con đôi khi có sự chênh lệch giữa các khu điểm TĐC, việc khai thác sử dụng đất mang lại hiệu quả kinh tế khác nhau. Ngoài ra một số văn bản hiện hành khi triển khai thực hiện gặp nhiều vướng mắc do chưa phù hợp với đặc điểm của tỉnh, dẫn đến tiến độ giao đất cho bà con vùng di dân TĐC thủy điện Sơn La còn chậm, đây là những điều mà Ban quản lý dự án cũng như các cấp chính quyền đang rất quan tâm và tập trung tìm hướng giải quyết.

Ông Tiến cho biết thêm, trên cơ sở điều kiện hiện có, địa phương cũng đã và đang đẩy mạnh việc hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng phương án sản xuất, áp dụng các tiến bộ khoa học- kỹ thuật, nâng cao năng suất cây trồng trên một đơn vị diện tích canh tác, chuyển đổi mô hình sản xuất phù hợp điều kiện phát triển kinh tế- xã hội từng vùng, miền, gắn việc xây dựng bản TĐC mới với xây dựng nông thôn mới phù hợp phát triển bền vững ở khu vực miền núi.nĐể hoàn thành mục tiêu đã đề ra, từ nay đến cuối năm, dự án Di dân TĐC thủy điện Sơn La sẽ tập trung hoàn thành việc thu hồi, giao diện tích đất sản xuất nông lâm nghiệp; tính toán bù chênh giá trị sử dụng đất, chi trả bồi thường hỗ trợ và hoàn thành toàn bộ hồ sơ thu hồi đất; giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ tái định cư.

P.V

Hội nghị giao ban chỉ đạo tái định cư tỉnh Sơn La

PHẢN HỒI