(PL)- Ngày 23-6, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Đà Nẵng đã tổ chức giới thiệu Hiệp định tự do thương mại ASEAN - Australia - New Zealand (AANZFTA) cho các doanh nghiệp tại miền Trung.

Đến năm 2018, AANZFTA cam kết xóa bỏ thuế quan với ít nhất 90% dòng thuế. Đến năm 2020 sẽ dỡ bỏ toàn bộ 100% dòng thuế đối với các hàng xuất khẩu từ các nước ASEAN sang Úc, New Zealand. Đồng thời, xóa bỏ khoảng 96% dòng thuế đối với hàng hóa của Úc, New Zealand xuất sang các nước ASEAN. Trong thời gia này, các mặt hàng nông sản, thực phẩm, hàng tiêu dùng của Việt Nam xuất sang Úc, New Zealand sẽ được miễn thuế hoàn toàn. LÊ PHI