Đây là hoạt động thường niên của Hội người Việt Quê hương, tiếp nối truyền thống hoạt động từ thiện nhằm ủng hộ trẻ em khuyết tật, trẻ em khó khăn ở Việt Nam.

Dem tu thien o Oslo ho tro tre em khuyet tat Viet Nam - Anh 1

Với tấm lòng và tình cảm dành cho quê hương, Hội người Việt Quê hương ở Na Uy đã tổ chức Đêm từ thiện này để bà con kiều bào bày tỏ truyền thống đùm bọc lẫn nhau của người Việt, cùng chung tay ủng hộ trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các cháu bị ảnh hưởng của chất độc màu da cam do chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam.

Kết thúc đêm từ thiện, bà con đã quyên góp được khoảng 6.000 USD và Hội người Việt Quê hương ở Na Uy sẽ chuyển tới địa chỉ thích hợp để hỗ trợ trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam.