Tối 22/3, Công an huyện Đan Phượng phối hợp với Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) tổ chức đêm hội Vùng giáp ranh an toàn.

Đêm hội Vùng giáp ranh an toàn được tổ chức với các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, ký giao ước thi đua giữa Đoàn thanh niên địa phương với lực lượng Công an trong phòng, chống ma túy về thực hiện 5 nội dung phối hợp; 7 nhóm biện pháp trong đảm bảo an ninh, trật tự tại các địa bàn giáp ranh. Hoạt động này nhằm giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức tự giác của đoàn viên, thanh niên trong chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, từng bước kiềm chế tội phạm ma túy và các loại tội phạm khác, khắc phục những sơ hở, thiếu sót mà các loại tội phạm thường lợi dụng để hoạt động, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn vùng giáp ranh