24H.COM.VN - Một sản phẩm cân bằng giữa 2 phiên bản trước đó của Dell là XPS M1330 và XPS M1730.