Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam vừa công bố Bảng xếp hạng 100 doanh nghiệp phát triển bền vững năm 2016.

Dekalb, C.P Viet Nam vao Top 100 doanh nghiep phat trien ben vung - Anh 1

Vượt qua 400 hồ sơ tham dự, Dekalb Việt Nam được vinh danh trong nhóm 10 công ty dẫn đầu bảng xếp hạng nhờ các nỗ lực trong phát triển bền vững trong suốt 20 năm hoạt động ở Việt Nam.

Trong danh sách các doanh nghiệp được vinh danh lần này còn có Nhà máy thức ăn chăn nuôi C.P- chi nhánh Bình Dương.

Trần Hoàng