UBND huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh đã đề về việc xây tượng Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Rành. Dự kiến tượng sẽ được đặt ở nơi mẹ Nguyễn Thị Rành sinh ra là xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Rành có 8 người con và hai cháu nội là liệt sĩ. Mẹ Nguyễn Thị Rành cũng được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Nhà thờ phụng mẹ Nguyễn Thị Rành ở huyện Củ Chi do xuống cấp cũng đã được UBND huyện cho xây dựng lại với kinh phí khoảng 60 triệu đồng. QUỐC VIÊT