Bộ Y tế cho rằng việc nghiên cứu, thu hồi hoạt chất Oseltamivir phosphate từ lô thuốc Tamiflu hết hạn trị giá gần 300 tỷ là không hiệu quả.

Bộ Y tế đã chính thức đề xuất tiêu hủy toàn bộ lô thuốc 9,7 triệu viên Tamiflu đã hết hạn sử dụng từ tháng 2/2009, vì cho rằng, việc nghiên cứu, thu hồi hoạt chất Oseltamivir phosphate từ thuốc thành phẩm đã hết hạn sử dụng là không hiệu quả về kinh tế và khoa học. Trị giá lô thuốc này tới hơn 280 tỉ đồng. Bộ Y tế sẽ xây dựng kế hoạch hủy số thuốc theo đúng quy định và xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Theo yêu cầu của Chính phủ, Bộ Y tế cũng đã thu hồi hơn 165,5 triệu đồng đã được cấp cho 4 doanh nghiệp thực hiện việc thử tương đương sinh học của số thuốc đã sản xuất đợt 1 (gồm Công ty Dược vật tư y tế Phú Yên, Công ty Imexpharm, Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long và Công ty Stada Việt Nam). Bộ Y tế thừa nhận đã có những sai sót, khuyết điểm về trình tự, thủ tục như: không chờ các thông báo chính thức của Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ về ý kiến chỉ đạo mà chỉ căn cứ vào kết luận trong các cuộc họp để triển khai thực hiện. Bộ Y tế cũng cho biết đã nghiêm túc kiểm điểm các đơn vị, cá nhân liên quan và nghiêm túc rút kinh nghiệm về vấn đề này để triển khai tốt hơn trong kế hoạch phòng các dịch bệnh sắp tới