Bộ trưởng Đinh La Thăng vừa ký văn bản đề nghị Thủ tướng cho lập 2 tập đoàn Cienco trên cơ sở tổ chức lại các tổng công ty khối xây lắp.

Bộ Giao thông vận tải sẽ xây dựng 1 tập đoàn hoạt động chủ yếu tại khu vực phía Bắc với nòng cốt là Cienco 1, Cienco 8 và Tổng công ty Xây dựng Thăng Long; 1 tập đoàn hoạt động chủ yếu tại khu vực phía Nam, nòng cốt gồm: Cienco 5 (trụ sở hiện tại ở Đà Nẵng), Cienco 4 (trụ sở hiện tại ở Nghệ An), Cienco 6 (trụ sở hiện tại ở TP. HCM ).

Các tập đoàn sẽ đảm nhận các dự án đầu tư phát triển hạ tầng quy mô lớn, nhiệm vụ công ích ở các vùng có điều kiện khó khăn; tích tụ, tập trung vốn để nâng cao năng lực, khả năng cạnh tranh, Bộ trưởng Đinh La Thăng lý giải trong văn bản gửi Thủ tướng.

Tuy nhiên, áp lực phải tái cơ cấu các Cienco đang là vấn đề cấp thiết với lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải. Ngoại trừ Cienco 4, Cienco 5 công bố lãi, 5 tổng công ty xây lắp còn lại đang phải gánh khoản lỗ lũy kế lớn, trong đó Tổng công ty Xây dựng đường thủy (Vinawaco) có số lỗ lũy kế tính đến ngày 31/12/2010 lên tới 857 tỷ đồng, gấp 7 lần vốn điều lệ.

Bên cạnh đó, các Cienco hầu hết trùng nhau về ngành nghề hoạt động, gần không có sự khác biệt về công nghệ, năng lực tổ chức thi công, do đó rất khó chọn một doanh nghiệp làm công ty mẹ tập đoàn.

Trước đó, vào những năm 90 của thế kỷ trước, Cienco 1 và Cienco 8 đã được Bộ Giao thông vận tải cho phép hợp lực để thành lập Tổng công ty Xây dựng 18 (Cei18). Nhưng ngoài dự án đường vành đai 3 Hà Nội đoạn Mai Dịch - Linh Đàm giai đoạn I (theo hình thức BT) bị chậm tiến độ, hiệu quả thấp, Cei18 không có thêm bất cứ dấu ấn nào tại thị trường trong nước.

Nguồn Báo đầu tư