(Toquoc)-Chính phủ dự kiến sẽ chi 59.300 tỷ đồng cho đợt điều chỉnh lương mới từ 1/5/2012. Phương án đã nhận được sự tán thành từ Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội

Tiếp tục kỳ họp thứ hai, chiều 20/10, Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe các báo cáo về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2011, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2012; Chương trình sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ 5 năm 2011-2015; Chương trình mục tiêu quốc gia 5 năm 2011-2015 và báo cáo của các Ủy ban thẩm tra nội dung trên.

Một trong các mục tiêu đầu tư ngân sách của năm 2012 vẫn là ưu tiên cho cải cách tiền lương (Ảnh minh họa)

Theo Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ, về dự toán ngân sách năm 2012, Chính phủ đề xuất tăng 18,4% vốn đầu tư phát triển so với năm 2011. Số tiền này tăng cao để đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư cho tái cơ cấu kinh tế. Tương tự, vốn bố trí cho các khoản chi thường xuyên cũng tăng 15,5%.

Cũng theo người đứng đầu Bộ Tài chính, một trong các mục tiêu đầu tư ngân sách của năm 2012 vẫn là ưu tiên cho cải cách tiền lương. Chính phủ dự kiến sẽ chi 59.300 tỷ đồng cho cải cách tiền lương để thực hiện kế hoạch điều chỉnh lương mới từ 1/5/2012.

Cụ thể, mức lương tối thiểu sẽ tăng lên 1,05 triệu đồng/tháng. Dự báo, năm 2012, lực lượng lao động cả nước sẽ có khoảng 52,9 triệu người, trong đó số lao động làm việc trong nền kinh tế quốc dân khoảng 51,27 triệu người.

Theo Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2011, dự toán và phương án phân bổ năm 2012, Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội nhất trí với Chính phủ về phương án tăng lương tối thiểu đối với công chức Nhà nước lên mức 1,05 triệu đồng (từ mức 830.000 đồng một tháng hiện nay) và phụ cấp công vụ ở mức 25%.

Ủy ban Tài chính cũng đưa ra đánh giá, việc cắt giảm 10% chi thường xuyên theo Nghị quyết 11, vẫn tồn tại nhiều bất cập, hạn chế, nhất là trong lĩnh vực chi cho con người. Cụ thể, việc đầu tư chưa thực hiện theo nguyên tắc phân phối theo lao động, theo năng suất hiệu quả, công lao đóng góp nên chưa khuyến khích và thu hút được người tài. Tiền lương cơ bản thấp và mang tính bình quân đã làm mất dần động lực.

Đồng thời, đa số ý kiến đại biểu thuộc Ủy ban cũng cho rằng đề án cải cách tiền lương hiện vẫn còn chậm, mức tối thiểu và phụ cấp công vụ vẫn rất thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu của cải cách. Do vậy, Chính phủ cần có phương án tách bạch giữa công chức, viên chức, cán bộ nghỉ hưu để có lộ trình tăng lương phù hợp.

Báo cáo của Bộ Nội vụ cho thấy, việc trả lương, quản lý và đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo ngạch, bậc chủ yếu dựa vào bằng cấp và thâm niên, chưa căn cứ theo yêu cầu vị trí việc làm dẫn đến tình trạng nhiều người ngạch bậc thấp, tuy làm công việc tốt nhưng vẫn không được trả lương cao.

Việc tinh giảm biên chế chưa được thực hiện triệt để. Báo cáo của Bộ Nội vụ cho hay, biên chế công chức 5 năm qua tăng 14,67%. Dự kiến biên chế năm 2015 tăng 12,2% so với năm 2010. Biên chế viên chức 5 năm vừa qua tăng 23,73%./.

Lê Đỗ