Theo Cục Tài chính, Bộ Quốc phòng, nếu được phê duyệt đề xuất sẽ góp phần đảm bảo cuộc sống cho chiến sĩ, giúp yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ.

Bộ Quốc phòng đề xuất tăng 1,5 – 2 lần mức lương tối thiểu cho các chiến sĩ đang tại ngũ. Như vậy, hệ số của các vị trí trong quân đội được giữ nguyên, nhưng lương tối thiểu áp dụng với họ được tăng lên.

Với cấp sĩ quan, nếu đủ tiêu chuẩn đến thời hạn xét thăng quân hàm nhưng chưa được thăng quân hàm thì vẫn được nâng lương.

Từ thượng úy đến đại tá các đơn vị cơ sở thì nhận thêm phụ cấp bằng 0,5 lần so với lương tối thiểu chung.

Với quân nhân, công chức, viên chức, công nhân quốc phòng đã kết hôn mà không cùng sống một nơi với vợ hoặc chồng thì mỗi tháng được hưởng trợ cấp phân cư bằng 1 lần lương tối thiểu.

Với những chiến sĩ trực tiếp tham gia chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới quốc gia thì mức trợ cấp hàng tháng bằng 100% mức lương chính cộng phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Nguồn VTCNews