(HNM) - Bộ Trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ đã chỉ đạo Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan… theo dõi sát tình hình SXKD của cộng đồng DN, tập hợp số liệu cụ thể về những DN tạm ngừng hoạt động, DN thành lập mới hoặc giải thể, phá sản trong 3 tháng đầu năm.

Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính sẽ đánh giá chung về hoạt động của DN và những lĩnh vực đang gặp khó khăn để có giải pháp hỗ trợ cụ thể. Thời gian vừa qua, ngành tài chính đã triển khai Nghị định 101/2011/NĐ-CP và Quyết định 54/2011/QĐ-TTg với nhiều giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho DN và cá nhân, góp phần thúc đẩy SXKD. Tuy nhiên, trước những khó khăn hiện nay, Bộ Tài chính sẽ căn cứ vào số liệu quyết toán thuế quý I-2012 (sẽ được Tổng cục Thuế tổng hợp và báo cáo sau ngày 20-4) để phân tích, đánh giá xem DN thuộc khu vực nào thực sự gặp khó khăn và khó khăn ở mức nào để từ đó xem xét, đề xuất lĩnh vực cần ưu tiên. Từ kết quả này, Bộ sẽ kiến nghị Chính phủ đưa ra các giải pháp tài chính cụ thể nhằm hỗ trợ cộng đồng DN.