Đề xuất nâng tuổi nghỉ hưu đối với nam từ 60 lên 62 và đối với nữ là từ 55 lên 58 hoặc 60 khi được đưa ra ngay lập tức thu hút sự quan tâm của đông đảo người lao động.

De xuat nang tuoi nghi huu tu 2020: Nguoi dong tinh, nguoi khong - Anh 1

Đề xuất nâng tuổi nghỉ hưu đối với nam từ 60 lên 62 và đối với nữ là từ 55 lên 58 hoặc 60 này nếu Quốc hội thông qua sẽ bắt đầu áp dụng từ năm 2020, tuy nhiên, không phải nâng ngay 2-5 tuổi như đề nghị mà có lộ trình, mỗi năm tăng tuổi nghỉ hưu thêm 3-4 tháng cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu.

Bộ LĐ-TB và XH đã giải thích rất rõ các lý do cần phải nâng tuổi nghỉ hưu bao gồm:

- Việt Nam vừa đang trong độ tuổi dân số vàng vừa sắp phải đối mặt với thời kỳ dân số già , việc tăng tuổi hưu sẽ là để tận dụng nguồn lực.

- Tăng tuổi nghỉ hưu để có thể tận dụng được nguồn lao động chất lượng cao.

- Duy trì sự cân đối của quỹ Bảo hiểm xã hội, tránh vỡ quỹ.

- Đảm bảo bình đẳng giới .

Đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu hay chính là Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều 187 Bộ luật Lao động năm 2012 về điều chỉnh tuổi nghỉ hưu sẽ được tính toán rất kỹ và trình Quốc hội thảo luận.