(DVT.vn) - Theo tính toán của Bộ Tài chính, chỉ cần tăng thêm 50 nghìn đồng/người thì cả năm sẽ cần thêm 11 nghìn tỷ đồng cho chi lương.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ.

(DVT.vn) - Theo tính toán của Bộ Tài chính, chỉ cần tăng thêm 50 nghìn đồng/người thì cả năm sẽ cần thêm 11 nghìn tỷ đồng cho chi lương.

Trong phần dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2012, Chính phủ đề xuất nâng mức lương tối thiểu từ 830 nghìn đồng/tháng lên 1,05 triệu đồng/tháng và phụ cấp công vụ cần nâng ở mức tối thiểu 25%.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Phùng Quốc Hiển cho biết, có một số ý kiến trong ủy ban này còn kiến nghị nên đưa mức lương tối thiểu lên 1,1 triệu đồng.

Tuy nhiên, về điểm này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ cho biết, nếu chỉ cần tăng thêm 50 nghìn đồng/người nữa thì theo tính toán của Bộ Tài chính, cả năm sẽ cần thêm 11 nghìn tỷ đồng.

Với một số ý kiến cho rằng nên tách riêng lương công chức, viên chức và nghỉ hưu ra để có lộ trình tăng lương phù hợp, ông Huệ cho biết, cách làm đó sẽ gây thêm nhiều áp lực cho ngân sách.

Do vậy, trong năm tới, Chính phủ trình lên Ủy ban Thường vụ, lương công chức, viên chức và lương nghỉ hưu vẫn tỷ lệ như nhau nhưng sẽ bù đắp thông qua phụ cấp công vụ.

Theo đánh giá của Ủy ban Tài chính - Ngân sách, thực tế, tiến trình cải cách tiền lương còn chậm so đề án xây dựng, mức lương tối thiểu và phụ cấp công vụ nhìn chung còn thấp, đời sống cán bộ công chức ít được cải thiện.

Tính theo phương pháp nhu cầu tối thiểu, lương tối thiểu năm 2011 phải là 1,4 triệu đồng/tháng. Như vậy, mức lương tối thiểu chung 830 nghìn đồng/tháng từ tháng 5/2011 mới chỉ bằng 59,3% mức lương tối thiểu tính theo phương pháp này.

Riêng đối với người lao động ở cả các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, theo Nghị định 70/2011/NĐ-CP, bắt đầu từ hôm nay (1/10) đến hết ngày 31/12/2012 sẽ được áp dụng mức lương tối thiểu vùng từ 1,4 - 2 triệu đồng/tháng.

Lương tối thiểu chia thành 4 vùng. Cụ thể, vùng I là 2 triệu đồng/tháng, vùng II là 1,78 triệu đồng/tháng, vùng III là 1,55 triệu đồng/tháng và vùng IV là 1,4 triệu đồng/tháng.

Năm 2012, lực lượng lao động cả nước có khoảng 52,9 triệu người, trong đó số lao động làm việc trong nền kinh tế quốc dân khoảng 51,27 triệu người.

Dự kiến năm 2012 tạo việc làm cho 1,6 triệu người, trong đó đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài 90 nghìn người.

Bích Diệp