Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến về việc kéo dài cho vay ngoại tệ để thanh toán trong nước đến cuối năm 2017.

De xuat keo dai cho vay ngoai te de thanh toan trong nuoc den 31/12/2017 - Anh 1

Đây là nội dung chủ yếu của Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/NHNN về quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng Nhà nước đối với khách hàng vay là người cư trú.

Cụ thể, đó là các trường hợp như khách hàng vay ngoại tệ ngắn hạn để đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam và có nguồn thu ngoại tệ đủ để trả nợ.

Ngoài ra, khách hàng vay phải bán số ngoại tệ vay đó cho các tổ chức tín dụng theo hình thức giao dịch hối đoái giao ngay... Như vậy, hoạt động cho vay ngoại tệ ngắn hạn để thanh toán trong nước mà người vay phải bán lại ngoại tệ cho tổ chức tín dụng có thể được kéo dài đến hết cuối năm 2017, thay vì sẽ chấm dứt từ đầu năm như quy định hiện hành. Các nhu cầu vay vốn bằng ngoại tệ khác vẫn được giữ nguyên.